Layer 1

הזירה המקצועית - חטיבת הרישיונות

קורסי הכנה לבחינות הרשות לני"ע ומשרד האוצר


הקורסים שלנואתיקה 19.02.24
יסודות הביטוח אסתר קאלו 20.02.24
אתיקה 29.02.24
יסודות הביטוח סרטון לדוגמא אסתר קאלו
יסודות הביטוח יובל פנקס 13.03.24
תאונות 2024
מקצועית א 07.01.24
חשבונאות 16.01.24
כלכלה 19.01.24
מימון וסטטיסטיקה 19.01.24
מקצועית א 30.01.24
גמר פנסיוני 04.02.24
מקצועית א מרתון
חשבונאות הרשות לניירות ערך 08/05/2024
כלכלה 07.01.24
מימון וסטטיסטיקה 02.01.24
חשבונאות (בסיס)
קורס הכנה לבחינה בחשבונאות של רשות ניירות ערך הנדרשת לקראת קבלת רישיון של יועץ השקעות, משווק השקעות, מנהל תיקים, סוכן ביטוח, יועץ פנסיוני, משווק פנסיוני.
הקורס מועבר לקראת בחינות הרשות לניירות ערך וכולל את כל הנושאים בהתאם לדרישות הרשות. הקורס הינו מכוון בחינה – ושם דגשים על נושאים החוזרים על עצמם...
כלכלה (בסיס)
קורס הכנה לבחינה בכלכלה של רשות ניירות ערך הנדרשת לקראת קבלת רישיון של יועץ השקעות, משווק השקעות, מנהל תיקים, סוכן ביטוח, יועץ פנסיוני, משווק פנסיוני.
הקורס מועבר לקראת מועדי הבחינות של הרשות לניירות ערך וכולל את כל הנושאים בהתאם לדרישות הרשות.
הקורס הינו מכוון בחינה – ושם דגשים על נושאים החוזרים...
מימון וסטטיסטיקה 2023
קורס הכנה לבחינה "מימון וסטטיסטיקה" של רשות ניירות ערך הנדרשת לקראת קבלת רישיון של יועץ השקעות, משווק השקעות, מנהל תיקים, סוכן ביטוח, יועץ פנסיוני, משווק פנסיוני.
הקורס מועבר לקראת בחינות רשות ניירות ערך וכולל את כל הנושאים בהתאם לדרישות הרשות. הקורס הינו מכוון בחינה – ושם דגשים על נושאים החוזרים...
אתיקה ודיני ני"ע -צילום באולפן
קורס הכנה לבחינה "דיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית" של רשות ניירות ערך הנדרשת לקראת קבלת רישיון של יועץ השקעות, משווק השקעות, מנהל תיקים.
הקורס מועבר לקראת בחינות רשות ניירות ערך וכולל את כל הנושאים בהתאם לדרישות הרשות.
הקורס הינו מכוון בחינה – ושם דגשים על נושאים החוזרים על עצמם בבחינות, וזאת לאור...
יסודות הביטוח יובל פנקס 2023
קורס הכנה לבחינה ביסודות הביטוח של משרד האוצר הנדרשת לקראת קבלת רישיון של סוכן ביטוח, יועץ פנסיוני, משווק פנסיוני.

הקורס מועבר לקראת בחינות משרד האוצר וכולל את כל הנושאים בהתאם לדרישות המפקח על הביטוח. הקורס הינו מכוון בחינה – ושם דגשים על נושאים החוזרים על עצמם בבחינות, וזאת לאור ניסיון רב שנים...
קורס יסודות הביטוח אסתר קאלו אתר מבחנים ומפגשי 2023
מקצועית א' - בחינות סימולציה
קורס הכנה לבחינת הרשות לני"ע הנדרשת על פי חוק לשם קבלת רישיון עיסוק במקצועות יעוץ השקעות, שיווק השקעות, ניהול תיקי השקעות, סוכן ביטוח, ייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני.
מקצועית ב' בחינות סימולציה
קורס הכנה לבחינת הרשות לני"ע במקצועית ב' לרישיון ניהול תיקים.
הבחינה במקצועית ב' מסתמכת על החומר הנכלל בבחינה במקצועית א' שהינה בחינה אמריקאית.
בניגוד אליה, הבחינה במקצועית ב הינה בחינה פתוחה, שיש לענות עליה במלל חופשי.
הקורס כולל 3 מפגשים ממוקדים בהם פותרים התלמידים שאלות פתוחות.
גמר פנסיוני 2023
קורס הכנה לבחינה בגמר פנסיוני, בחינות הרישוי הנערכות על ידי המפקח על הביטוח והרשות לניירות ערך, בהתאם לתקנות הפיקוח על השירותים הפיננסיים.
הבחינה בגמר פנסיוני הינה הבחינה האחרונה שיש לעבור על מנת קבל רישיון משווק פנסיוני.
הקורס מכוון בחינה ושם דגשים על נושאים שחוזרים על עצמם בבחינות.
רכוש (מתקדם)
קורס הכנה לבחינת משרד האוצר להוצאת רישיון בסוכן ביטוח אלמנטרי.
במסגרת הקורס נלמד על עקרונות כלליים בביטוח רכוש, פוליסת אש, סיכונים נלווים, ביטוח דירה, פוליסת נאמנות, כספים בכספת ובהעברה, סחורה בהעברה, ביטוח בתי עסק, ביטוח בתי עסק – המשך, אובדן רווחים, ביטוחים הנדסיים – שבר מכני, קלקול מזון, כל...
תאונות 2023
קורס הכנה לבחינת משרד האוצר להוצאת רישיון סוכן ביטוח אלמנטרי.
במסגרת הקורס נלמד על עקרונות כלליים בביטוח חבויות ופקודת הנזיקין, פוליסת אחריות כלפי צד ג' , חוק השומרים, חוק השכירות והשאילה תאונות אישיות וקובץ התקנות של פוליסת נוסעים לחו"ל, ביטוח אחריות מקצועית, חוק האחריות למוצרים פגומים. חוק חבות...
גמר פנסיוני סרטון לדוגמא
אתיקה סרטון לדוגמא
חשבונאות סרטון לדוגמא
יסודות הביטוח סרטון לדוגמא
מימון וסטטיסטיקה סרטון לדוגמא
מקצועית א סרטון לדוגמא
כלכלה סרטון לדוגמא
מקצועית ב' 23.05.24
אתיקה מבחנים
חשבונאות הרשות לניירות ערך 19/09/2024
כלכלה רשות לניי"ע 02.06.24
מימון וסטטיסטיקה רשות לני"ע 06.06.24
כלכלה 21.06.24
חשבונאות 20.06.24 לא לפתוח לתלמידים

מי מרצה?

רו"ח אסי מור

מרצה באקדמיה לפיננסים בקורס חשבונאות

אסי רואה חשבון, בעל תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת בן גוריון. מרצה באקדמיה לפיננסים בקורס חשבונאות – הכנה לבחינות הרשות ניירות ערך לקבלת רישיון יועץ השקעות/ מנהל תיקים. בעל עסק להוראה של סטודנטים הלומדים חשבונאות. מלמד סטודנטים לתואר ראשון ושני, מכל מוסדות הלימוד ברחבי הארץ. מתמחה בלימוד...

גיל לאופר

מרצה באקדמיה לפיננסים בכלכלה ומקצועית א

מרצה באקדמיה לפיננסים בכלכלה ומקצועית א גיל בעל ניסיון עשיר של כ-20 שנה בשוקי ההון והביטוח. בשוק ההון עסק בתפקידי מחקר, השקעות וניהול קשרי לקוחות. בתחום הביטוח עסק בניהול הסדרים פנסיוניים ומכירת ביטוחי פרט. לגיל רישיון ניהול השקעות ורישיון סוכן ביטוח. במקביל גיל מרצה לשוק ההון בקורסי הרישוי ומלמד...

ליאור סלים

מרצה באקדמיה לפיננסים במספר קורסים

מרצה באקדמיה לפיננסים במספר קורסים ליאור יזם נדל"ן בארה"ב בעל ניסיון בעסקות מניבות, השבחה ומימון יצירתי. מרצה בקורסים: כלכלה, מימון וסטטיסטיקה, חשבונאות ומקצועית א' לבחינות הרישוי של רשות ניירות ערך.

שרון הורנשטיין, עו"ד

מרצה באקדמיה לפיננסים בקורס אתיקה ודיני ני"ע

שרון הוא בעל תואר ראשון ותואר שני במשפטים (LLMו-LLBבהצטיינות) מאוניברסיטת חיפה. היום שרון הוא מנהל התוכן והעורך הראשי של אתר "כל זכות". בנוסף הוא מרצה בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב, ומכהן כדירקטור באגודה לצדק חלוקתי. בעבר מילא שרון מגוון תפקידים משפטיים ותפקידי הוראה בפקולטה למשפטים...

יובל פנקס

מרצה בקורס יסודות הביטוח וגמר פנסיוני

יובל בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני למעלה מ 24 שנים. יובל הינו מנטור לסוכני ביטוח, מאמן מכירות, מרצה ומעביר סדנאות בתחום הביטוח והפנסיה, לאנשי ביטוח ולקהל הרחב. יובל מלווה מקצועית סוכני ביטוח רבים בתחום הפנסיוני ותכנוני פרישה. בנוסף יובל מתמחה בלימוד והכנה לבחינות משרד האוצר במסלול לקבלת רישיון סוכן...

חזי כהן

מרצה באקדמיה לפיננסים בקורס מקצועית א'

בעל ניסיון של 20 שנה כמנהל, מרצה ובעל מומחיות בעולם הפיננסים ושוק ההון. בעל תואר MBA במנהל עסקים (התמחות במימון ושוק ההון) ותואר BA בניהול. כמו כן, מחזיק ברישיון ייעוץ השקעות מטעם רשות ניירות ערך ורישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם רשות שוק ההון והביטוח. היום, מנהל יחידת סוכנים עצמאיים בתחום התכנון...

נילי כספי

נילי מרצה באקדמיה לפיננסים בקורסי הכנה לבחינות משרד האוצר בענף האלמנטרי

מרצה באקדמיה לפיננסים בקורסי הביטוח נילי מרצה באקדמיה לפיננסים בקורסי הכנה לבחינות משרד האוצר בענף האלמנטרי יסודות רכוש ותאונות. בעלת ניסיון רב מעל 30 שנה בענף האלמנטרי בתפקידי ניהול וחיתום בענף האלמנטרי בחברות ביטוח ובסוכנויות ביטוח

אסתר קאלו

אסתר מרצה באקדמיה לפיננסים בקורסי הכנה לבחינות משרד האוצר בענף האלמנטרי

מרצה באקדמיה לפיננסים בקורסי הביטוח אסתר מרצה באקדמיה לפיננסים בקורסי הכנה לבחינות משרד האוצר ביסודות הביטוח, ביטוח רכוש ותאונות(ביטוח כללי). בעברי שימשה כמנהלת מח' לביטוח כללי וניהול סניפים בחברת ביטוח. בעלת ניסיון רב בהדרכה ולימוד בתחום, מזה 36 שנים בחברות ביטוח, בנקים, מכללות וסוכנויות ביטוח ,...

צרו איתנו קשר
03-9718800